LAVG

Sinds 2021 maken we onderdeel uit van Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG). LAVG is landelijk actief en werken met ervaren belastingdeurwaarders die bekend zijn in alle regio’s. We dragen een dossier over aan LAVG als er na het dwangbevel nog geen betaling is ontvangen.

LAVG benadert iedere belastingschuldige op maat. Het is logisch om bij het oplossen van de betaalachterstanden rekening te houden met de financiële omstandigheden. Want de ene keer gaat het om een administratieve slordigheid, de andere keer is het een gevolg van een meer ingrijpende situatie. Door samenwerkingen met de Buddy-app, het Schuldenknooppunt en het NIvB levert LAVG een actieve bijdrage aan het oplossen en voorkomen van betaalachterstanden.

LAVG beschikt daarnaast over het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI). Dit keurmerk toont aan dat LAVG zich bewust is van hun maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid. En bevestigt dat ze er alles aan doen om de kosten voor de debiteurklant te beperken én onnodige kosten te voorkomen. Zo lost LAVG niet alleen de betaalachterstand op, maar voorkomen ze ook nieuwe betaalachterstanden.

Naar de website