Schuldenknooppunt

Het Schuldenknooppunt is een platform dat de gegevensuitwisseling tussen schuldverleners en schuldeisers makkelijker en sneller maakt. Hierdoor kunnen (dreigende) problematische schulden eerder worden gesignaleerd en onnodige kosten worden voorkomen. Dit geeft mensen met financiële problemen een perspectief op een schuldenvrije toekomst.

Naar de website