MVO ISO 26000

De ISO 26000 is een internationale standaard die bedrijven ondersteunt bij het implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze norm biedt richtlijnen om bij te dragen aan een betere wereld. Dit betekent dat wij als organisatie nadenken over de gevolgen van onze beslissingen voor anderen, het milieu en de samenleving. Daarmee dragen we onze verantwoordelijkheid uit voor de maatschappij.

Naar de website