Keurmerk SVI

Keurmerkhouder

Met het sociaal verantwoord incasseren houden we rekening met zowel de belangen van de kentekenhouder als de gemeenten. Dit betekent dat we ons best doen om een duurzame oplossing te vinden en zo voorkomen dat betaalachterstanden groter worden. Het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI) toetst of een organisatie zich aan deze voorwaarden houdt.

Strategisch partner

Naast het feit dat we keurmerkhouder zijn, vervullen we ook actief de rol van strategisch partner. We zetten ons in om niet alleen onze opdrachtgevers, maar ook andere ketenpartners te overtuigen om zich te laten certificeren. We geloven namelijk dat een volledig sociaal verantwoorde incasso alleen mogelijk is wanneer alle partijen in de keten dezelfde visie omarmen en uitdragen.

Naar de website